Statistik

Hos Globalas kan man se statistik från 2013 över mödradödligheten i stora delar av världen. Sierra Leone låg då i topp med 1100 döda mammor per 100 000 levande födda barn. På andra plats låg Tchad med 980 döda kvinnor per 100 000 levande födda barn.

Här nedan kan du se ett urval av mödradödligheten i de länder med högst och lägst mödradödlighet.

Högst mödradödlighet 2013

Land Antal döda/100 000 levande födda barn
Sierra Leone 1100
Tchad 980
Centralafrikanska republiken 880
Somalia 850
Burundi 740

Lägst mödradödlighet 2016

Land Antal döda/100 000 levande födda barn
Vitryssland 1
Israel 2
Polen 3
Österrike 4
Sverige 4
Spanien 4
Norge 4
Italien 4
Island 4
Finland 4

Källa: Globalis

När man läser statistik ska man alltid förhålla sig till kritiskt till de siffror man läser. Samma sak gäller förstås även detta ämne. Av olika skäl kan det finnas ett mörkertal, till exempel kanske vissa länder låter bli att rapportera in alla fall av mödradödlighet för att statistiken ska se bättre ut. Ett annat exempel är att det kan finnas olika definitioner av mödradödlighet i olika länder och därför kan ett fall klassas som mödradödlighet i ett land och som något helt annat i ett tredje.

I Sverige tros den egentliga siffran för mödradödlighet ligga på 6 dödsfall per 100 000 levande födda barn och år. Anledningen till att det i statistiken står 4 är för att läkarna inte alltid diagnostiserar dödsfallet korrekt och sätter det i samband med en graviditet eller förlossning.