Entreprenörskap och moderskap

För oss mödrar som haft den otroliga turen att vara född i västvärlden är ofta inte mödradödlighet en oro. Den svenska förlossningsvården är betydligt bättre än liknande vård i många andra länder. Våra utmaningar kommer istället ofta när barnet redan har fötts. Har man tagit sig igenom förlossningen utan komplikationer vill man inte sällan tillbaks till vardag, arbetsliv och allt vad det innebär. Men som kvinna och moder har man ofta andra förväntningar på sig än vad män har. I vissa kretsar kan det till och med vara tabu att vilja fokusera på karriären när man har småbarn hemma. Detta dilemma har jag slitits med sedan jag fick min förstfödda. Jag är uppvuxen i en familj som genomsyrats av entreprenörskap och efter jag fick barn kände jag att det var dags att förverkliga mina drömmar inom yrkeslivet. Men att vara nybliven mamma och entreprenör var inte helt okomplicerat.

Att vara kvinna och moder inom företagsvärlden

De flesta som tänker sig en framgångsrik entreprenör ser inte sällan en gråhårig gubbe i kostym framför sig. Bilden av en ung kvinna, som dessutom just fött barn, är inte vad de flesta förknippar med en företagare. Men även om dessa stereotypa föreställningar fortfarande finns kvar så är det mycket som har ändrats på själva arenan för företagande. Vi blir allt fler kvinnliga egenföretagare i Sverige. Detta trots att vi inte får den uppmärksamhet som förtjänas.

När jag själv beslutade mig för att starta mitt egna företag och förverkliga mina drömmar möttes jag av många åsikter. Både i min vänkrets och inom branschen så strömmade frågor in om hur jag skulle kunna kombinera mödraskap med entreprenörskap. Människor förutsätter alltså att huvudansvaret för mitt barn ligger på mig som mamma. Detta utan att ta hänsyn till att det finns en till förälder i mitt barns liv. Jag skulle såklart aldrig frånta mig ansvaret för mitt eget barn. Men att jag blivit mamma kan inte automatiskt innebära att det är det ända jag är. Precis som barnets fader har jag också visionära karriärsdrömmar som jag inte vill bortse från bara för att jag blivit förälder.

Hittills har det fungerat bra för mig att kombinera rollen som mamma och entreprenör. Genom ett delat ansvar över vårt barn kan jag ägna den tid jag behöver för att få mitt företag att växa. Det enda negativa i min upplevelse har faktiskt varit andras åsikter. Och dessa har jag med tiden lärt mig att inte bry mig om.

Finansiering under de första åren

När jag startade upp min egna verksamhet hade jag inte tillräckligt med eget kapital för att kunna bygga upp mitt företag så som jag ville. Intäkterna kom ganska snart efter uppstart men för att kunna erbjuda kvalitativa tjänster och produkter kände jag ganska snart att jag behövde ta in finansiering utifrån. Med anledning av detta började jag se över vilka alternativ det fanns när det kom till företagsfinansiering.

Till min lättnad har branschen för företagsfinansiering förnyat sig betydligt mer än vad bilden av vad en entreprenör är. När jag för 10 år sedan startade mitt första bolag (som sedan lades ner) var det i princip omöjligt att få finansiering. Åtminstone för sådana små och nischade bolag som mitt företag. Storbankerna var de enda man kunde vända sig till och dessa krävde ofta att man hade hög omsättning och kunde visa upp ett resultat med enbart svarta siffror.

När jag denna gång eftersökte finansiering via företagslån så möttes jag av ett betydligt mer öppet klimat. Numera finns det aktörer som erbjuder både företagslån utan säkerhet och checkkredit som inte bara kan nyttjas av stora etablerade bolag. Idag har startups och medelstora företag möjlighet att ta hjälp via företagsfinansiering för att kunna få verksamheten att växa i den takt man vill.

Att kombinera företag och barn

Nu har det gått ett tag sen sedan jag startade mitt företag och även tog in finansiering. Och jag har inte ångrat det en dag. Att kombinera företag och barn har gått betydligt bättre än jag hade förväntat mig. De dagar jag varit tvungen att vara föräldraledig eller behövt vabbat har jag kunnat sköta min verksamhet hemifrån. Visst, fokuset blir aldrig detsamma när man har en energifylld 5-åring som yr runt i lägenheten. Men ibland känns det bara som en lättnad att man kan ta lite pauser då och då för att rensa hjärnan.

Många är de dagar då jag skickar en tacksamhetens tanke för att jag blev född just i denna delen av världen. En del av världen som har den bästa mödravården samtidigt som vi är ett av världens mest jämlika land. Detta gör också att jag känner ett ansvar att göra vad jag kan för att hjälpa de som inte har det lika lätt.