Barnvagnsmarschen

BarnvagnsmarschenRFSU (Riksförbundet För Sexuell Upplysning) är en av alla organisationer som jobbar för att minska mödradödligheten i världen. Varje år lyfter de fram problemet genom att anordna den så kallade barnvagnsmarschen runt om i landet. Tillsammans med barnvagnar och plakat marscherar man för att sätta ämnet i fokus. Samtidigt lämnar man också över en lista med krav som man vill att Sveriges regering ska jobba för att uppfylla, krav som ska förbättra kvinnors möjligheter till säkra graviditeter och förlossningar.

Frågorna som man vill att den svenska regeringen ska driva rör: Preventivmedel och rådgivning, förlossningsvård, lagliga aborter och sexualundervisning.

Att demonstrera med barnvagnar är inget nytt fenomen, metoden användes enligt RFSU redan 1937 då man i Köpenhamn demonstrerade för kvinnors rätt att göra abort. Men det var först 2010 som barnvagnsmarschen mot mödradödlighet startade i Sverige. Sedan dess har den växt och arrangeras nu på många håll i landet.

Varje år får ett antal demonstrationsdeltagare ett specialdesignat barnvagnsskydd, olika designer och konstnärer brukar få uppdraget varje år. Några som fått uppdraget är Liselott Watkins, Liv Strömquist och Lovisa Burfitt. Regnskydden säljs sen i butiker och överskottet från försäljningen går till RFSU:s kamp mot mödradödlighet.

Jag har inte hittat någon tydlig info hos RFSU om hur årets barnvagnsmarsch gick, men 2015 så samlade man ungefär 4000 deltagare. En av dem som deltog var statsminister Stefan Löfvén.

Om du känner att du vill hjälpa till och engagera dig i frågan så kan du hjälpa till att arrangera en barnvagnsmarsch på din ort om ni inte redan har en. Ju fler som får upp ögonen för detta gigantiska problem desto bättre! På RFSU:s webbplats kan du läsa om hur man går till väga om man vill anordna en barnvagnsmarsch.

Som jag redan skrivit tidigare så beror den höga mödradödligheten till stor del på ekonomiska möjligheter, både kvinnans egna ekonomi men också på ländernas ekonomiska möjligheter att bygga och driva högkvalitativa sjukhus och vårdinrättningar eller erbjuda gratis sjukvård. Kulturella faktorer och diskriminering spelar också roll för kvinnors möjligheter till preventivmedel, abort och god förlossningsvård. Detta kan förhoppningsvis sexualupplysning och rådgivning hjälpa till att förändra.

Men förändring kräver pengar och vilja. Barnvagnsmarschen syftar till att skapa vilja och få politikerna att ge mer pengar via bistånd för att stoppa mödradödligheten.

Jag vet inte om det arrangeras liknande manifestationer mot mödradödlighet på andra håll i världen, jag lyckades inte hitta någon information om det. Men om du som läsare vet om det finns några liknande demonstrationer så får du gärna skriva och berätta!

Senare i bloggen kommer jag berätta om lite andra organisationer som också fokuserar på mödradödlighet och jobbar för att få ner dödstalen. Även då kommer jag beskriva hur du som läsare kan hjälpa till om du vill agera för att förändra situationen i världen.