Mödradödlighet

Om mödradödlighet i Sverige och världenIbland händer det som inte får hända, att mitt i livet tar allting slut, att mitt i den livgivande processen när ett barn föds så dör en mamma. I Sverige händer det inte så ofta tack och lov, men det är knappast någon hjälp för den mamma, det barn och den familj som ändå drabbas och blir en siffra i den årliga statistiken om mödradödlighet.

Tittar vi på mödradödlighet ur ett globalt perspektiv ser det desto dystrare ut. Barnafödande och aborter är i många länder fortfarande förknippat med stora risker, även om utvecklingen går åt rätt håll.

Förutom risken att dö riskerar kvinnor också att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av förlossningen och graviditeten. Barnadödligheten i världen är också hög, mycket högre än mödradödligheten som enligt UNICEF skördar ungefär 300 000 kvinnoliv om året medan cirka en miljon spädbarn dör inom sitt första levnadsdygn varje år.

Sverige är ett av de länder som enligt statistiken har lägst mödradödlighet i världen. Varje år dör ungefär 4-5 kvinnor per 100 000 levande födda barn i Sverige som en följd av graviditet, förlossning eller abort. Det finns dock undersökningar som tyder på att dödstalet kan vara högre eftersom dödsorsaken ibland blir felaktigt inrapporterad i statistiken.

Till de länder där mödradödligheten är som störst hör Sierra Leone, Tchad, Centralafrikanska Republiken och Somalia. I Sierra Leone dör till exempel ungefär 1100 kvinnor per 100 000 levande födda barn varje år och enligt UNICEF sker tre fjärdedelar av alla fall av mödradödlighet i just Afrikanska länder.

I denna blogg vill jag uppmärksamma riskerna med en graviditet och sätta ljus på vad både myndigheter, enskilda personer och organisationer kan göra för att minska riskerna med barnafödande. Det kommer också bli en hel del statistik, fakta och obehagliga sanningar vi inte kan blunda för. Hjälp mig sprida budskapet vidare så att inte fler kvinnor ska behöva sätta livet till i onödan, fler familjer splittras och barn behöva växa upp utan sina mammor.