Därför dör kvinnor av att föda barn

Orsaker till mödradödlighetI Sverige är det väldigt sällsynt att kvinnor dör när de föder barn. Men på andra håll i världen är verkligheten en annan. I detta inlägg tänkte jag fokusera på varför.

Dålig mödravård

Regelbundna kontroller hos en barnmorska under graviditeten gör att man ofta kan upptäcka problem i god tid innan förlossningen. Det kan handla om hur barnet ligger i magen eller upptäcka infektioner så att man antingen kan försöka åtgärda problemen innan födseln eller tänka på dem när man planerar förlossningen.

Bristande förlossningsvård

Att föda barn utanför sjukhus är en risk, men många kvinnor i världen har inget val. Många har inte ens tillgång till utbildad barnmorska i samband med förlossningen utan får klara födseln själv eller tillsammans med familjen.

Enligt UNICEF står blödningar, infektioner, högt blodtryck och farliga aborter för 80% av alla fall av mödradödlighet.

Varför har då inte kvinnorna möjlighet att föda på sjukhus? Svaret varierar givetvis från fall till fall men detta är några av skälen:

För långt till sjukhus eller vårdcentral

Kan inte ta sig till sjukhus eller vårdcentral av olika anledningar, fordon kanske saknas eller så har man inte pengar att finansiera transporten.

De har inte råd med vård

Vården kan vara för dyr eller så har kvinnorna inte råd med transporten till sjukhus.

Komplikationer

Komplikationer under förlossningen kan vara livshotande. Här är några av de saker läkare kan hjälpa till med om det skulle uppstå livshotande komplikationer under förlossningen:

Blodtransfusioner
Kejsarsnitt
Blodstoppande läkemedel
Operation

Ovanstående hjälp kan tex behövas om barnet ligger fel i magen och inte kan födas fram vaginalt, om moderkakan ligger fel, lossnar eller inte kommer ut efter förlossningen och om livmodern brister.

På ett sjukhus är ofta hygienen mycket bättre än under en hemförlossning, vilket minskar risken för infektioner.

Tyvärr är det dock så att många sjukhus håller dålig standard och saknar tillräckligt med resurser för att rädda liv. Enligt Amnesty handlar det inte heller bara om resurser, utan också om det bemötande kvinnor möter i vården. I en del länder blir kvinnor otrevligt behandlade vilket får dem att avstå från att söka vård vilket i sin tur leder till större risk för kvinnornas liv när de väljer att föda hemma istället eller göra osäkra aborter.

Lagstiftning om aborter

Olagliga aborter är en av orsakerna till de höga siffrorna för mödradödligheten. På vissa håll i världen är abort olagligt vilket innebär att många kvinnor måste söka sig utanför det officiella sjukvårdssystemet för att få aborten utförd. Detta sätter dem i stor fara då de måste förlita sig på att den som utför aborten vet vad denne sysslar med. De hygieniska förhållandena brister dessutom ofta vid illegala aborter och därmed riskerar kvinnan att drabbas av allvarliga infektioner.

Övriga orsaker

Jag har redan nämnt fattigdom som en orsak till att många kvinnor inte har möjlighet att föda barn på sjukhus eller med stöd av en barnmorska. Men fattigdom gör också så att kvinnor inte har råd med mediciner som kan vara livsviktiga.

Andra orsaker till mödradödlighet i världen är tonårsgraviditeter och att kvinnorna bär på olika obehandlade sjukdomar som exempelvis HIV och att man inte har tillgång till preventivmedel så att man kan skydda sig från att bli gravid.

Slutsats

Sjukvården räddar liv! Genom mödrahälsovård där man följer kvinnan under graviditeten så kan man upptäcka komplikationer i tid och vid en sjukhusförlossning finns resurser att sätta in om läget blir akut. Så ser det i alla fall ut i Sverige och jag önskar att den tryggheten fanns för alla kvinnor världen över och det är något som är värt att sträva efter.