Fakta om förlossningsskador och försäkringar

FörlossningsskadorFörutom att kvinnor löper risk att dö i samband med förlossningen så riskerar de att drabbas av förlossningsskador. Dessa kan vara mer eller mindre allvarliga. Ofta kan en skicklig läkare åtgärda skadan, men då krävs att kvinnan får adekvat vård i tid. Om en allvarlig förlossningsskada förblir obehandlad kan det leda till allvarliga men som urin- och avföringsläckage, infektioner, smärta med mera.

Det är inte bara efter förlossningen det är viktigt att kvinnor får hjälp med sin skada, det är också viktigt med uppföljning och om det behövs, även ytterligare operationer. Men det bästa medlet mot förlossningsskador är det förebyggande arbetet. Enligt undersökningar så kan barnmorskor använda sig av olika metoder som skyddar kvinnor från att drabbas av allvarliga skador i underlivet under förlossningen. Alla förlossningsskador kan givetvis inte förebyggas, men studier tyder på att det finns stora möjligheter att minska risken.

Andra saker som ökar risken för skador är övervikt, hög ålder, att man måste använda sugklocka och tunga barn.

I Sverige är mödradödligheten förhållandevis låg, men förlossningsskador drabbar desto fler. Enligt nya rapporter drabbas varannan kvinna av någon typ av underlivsskada i samband med förlossningen. Allvarliga skador, så kallad total sfinkterruptur, drabbar ungefär 4-5% av kvinnorna, men det finns de som menar att siffran är betydligt högre i verkligheten. De svenska siffrorna jämförs ofta med Finland som har en betydligt lägre andel kvinnor som drabbas av allvarliga förlossningsskador.

Hur ser det då ut globalt? Såhär skriver UNICEF på sin webbsida om mödradödlighet och förlossningsskador:

”För varje kvinna som dör av komplikationer under förlossningen går det ytterligare 20 kvinnor som lider av infektioner, skador och bestående funktionshinder. Många blir aldrig behandlade, vilket kan leda till livslånga smärtor, samt att de får svårt att delta i samhällslivet och blir socialt utstötta” Källa: UNICEF.se

Att drabbas av en förlossningsskada kan alltså leda till katastrof, inte bara i de länder där man blir socialt utstött. Det kan även få enorma konsekvenser för alla kvinnor om man får svårt att jobba, ha ett aktivt och socialt liv eller ha ett sexuellt samliv med sin partner.

I Sverige pågår tack och lov en debatt i ämnet och många bloggar om sina skador vilket ökar kunskapen i samhället och ger andra kvinnor mod att söka hjälp. Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att råka ut för en allvarlig underlivsskada i ett land där ämnet är tabu och där jag kanske inte har råd att få läkarvård.

Problemet med förlossningsskador måste uppmärksammas, vården måste få kännedom om hur stort problemet är och vårdpersonal måste börja prata om ämnet så att man kan ta till sig nya rön och implementera nya metoder. Jag tror och hoppas att detta är i full gång och att antalet skador kommer sjunka snabbt inom en snar framtid.

I Sverige har vi förutom större öppenhet också ett större skyddsnät som fångar upp oss när vi får problem. Vi har till exempel nästan gratis sjukvård och de flesta har en bra försäkring som går in och stöttar ekonomiskt vid olycksfall, du kan läsa mer om försäkringar hos alltomspara.se. Man kan också söka ersättning enligt patientskadelagen hos Löf som står för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag om man råkar ut för en vårdskada, dock är det långt ifrån säkert att man beviljas ersättning, men möjligheten finns att få sin sak prövad.

Om du är gravid finns det dessutom speciella försäkringar att teckna för dig och ditt ofödda barn, så kallad graviditetsförsäkring.  Har du en sådan försäkring kan du eventuellt få ersättning för förlossningsskador, kolla med försäkringsbolaget eller läs försäkringsvillkoren.  Dessutom har alla som jobbar rätt att söka sjukersättning från Försäkringskassan om vi blir sjukskrivna och inte kan jobba.

Detta skydd står många kvinnor i världen helt utan och det måste ändras.