Mödrahälsovården minskar risken för kvinnor och barn

Jag avslutade ju mitt förra inlägg med att peka ut en del av det skyddsnät svenska kvinnor har till skillnad från kvinnor som är bosatta i andra länder. I dag tänkte jag fortsätta på det spåret och skriva om mödrahälsovård, något vi i Sverige tar för givet men som inte ens existerar på flera håll i världen.

Förutom att göra kontroller under graviditeten och efter förlossningen så ägnar man sig inom mödrahälsovården åt preventivmedelsrådgivning, ta cellprover och att hålla kurser för blivande föräldrar. Om man funderar på att göra abort kan man också vända sig till mödrahälsovården i vissa landsting.

Alla gravida kvinnor erbjuds ultraljud vilket görs mellan vecka 18-20. Syftet med undersökningen är att få fram ett beräknat datum för födsel men också att följa den blivande mamman och barnets utveckling så att man kan upptäcka och åtgärda en rad saker som kan vara skadliga för mamman och barnet. Exempelvis tar man prover för att upptäcka HIV, klamydia, syfilis och hepatit som är skadliga infektioner både för mor och barn. Om mamman har klamydia ökar risken att barnet föds för tidigt, barnet riskerar också att smittas under förlossningen. Så förutom att det är skadligt för mamman att ha klamydia som kan leda till sterilitet så innebär det också en stor risk för barnet.

Under graviditeten tar man också regelbundna urinprov för att upptäcka eventuella urinvägsinfektioner. Detta gör man eftersom infektionen lättare sprider sig till njurarna när man är gravid. En njurbäckeninflammation är en allvarlig sjukdom som kan skada njurarna och därför är det viktigt att förebygga att inflammationen når njurarna. Urinvägsinfektioner behandlas med antibiotika som skrivs ut på recept. Ta aldrig någon medicin som är utskriven till någon annan eftersom den kan skada dig eller barnet, utan gå till mödrahälsovården eller läkaren och få ett eget recept. Glöm inte tala om för läkaren att du är gravid så att denne kan välja ett läkemedel som är ofarligt för fostret.

Blodtryck och blodsocker är andra saker som barnmorskan kontrollerar på mödravårdskontrollerna när man är gravid, likaså blodgrupp eftersom det kan uppstå komplikationer om mamman är RH-negativ och fostret RH-positivt. Man tittar också på hur barnet mår och utvecklas och kan upptäcka till exempel hjärtfel som man kan åtgärda eller vara förberedd på när barnet väl är fött. Upptäcker man hjärtfel så kan man planera tidiga operationer på barnet och extra uppbackning kan finnas under förlossningen om något skulle ske akut. Också kromosomavvikelser som Downs Syndrom går att upptäcka med hjälp av ultraljud och det kan för många föräldrar kännas skönt att kunna förbereda sig och veta så mycket som möjligt om sitt blivande barn.  Många vill också ta reda på könet, om det är en pojke eller flicka och det går också oftast att se på ultraljud efter vecka 18.

Mycket av arbetat på MVC (förkortning på mödrahälsovård som ofta används) handlar om att möta blivande föräldrar med deras frågor och funderingar och vara ett stöd under den omvälvande resan det är att bli förälder. Via mödravårdscentralen kan man också träffa andra blivande föräldrar i samma sits. Det brukar arrangeras föräldragrupper då man oftast får sitta ner i små grupper och gå igenom förloppet av en förlossning tillsammans med barnmorska och hur livet när barnet väl fött kan te sig. Frågor kring amning, jämställdhet och familjen får en chans att att ventileras och man kan prata om både oron och glädjen inför den stundande förlossningen och livet efter.

Som nyblivna föräldrar går man även på efterbesök till MVC. Då gör man i regel en fysisk undersökning på mamman för att se så att allt ser bra ut i underlivet efter förlossningen och man kan också få stöd och råd i sitt nya liv som förälder. Det kan vara mycket tankar hos en nybliven mamma och pappa och då är det viktigt att ha någon där som lyssnar.

Detta är några av de delar som vår svenska mödravård fokuserar på i arbetet för att förbättra gravida och blivande föräldrars hälsa. Det är omvälvande att bli förälder och det är viktigt att få stöd och råd från människor runt omkring en. Ofta behöver man kanske någon som förstår och som kan lugna ner när allt känns övermäktigt. Sverige är inte unikt med detta men vi har en av världens bästa sjukvård för kvinnor och barn och det ska vi vara otroligt glada och tacksamma för och fortsätta arbetet med.