Om mödradödlighet i Sverige

gravid kvinnaSom jag redan skrivit ett flertal gånger förut så är mödradödligheten relativt låg i Sverige i jämförelse med andra länder. Sverige är ett av de länder där det är säkrast att föda barn, ungefär 4-6 kvinnor per 100 000 födda barn dör varje år på grund av förlossningen vilket är lågt om man tittar på mödradödlighet ur ett globalt perspektiv. Men även om siffran är låg i jämförelse med andra länder så är det viktigt att identifiera varför dessa kvinnor dött och försöka förbättra vården så att mödradödligheten i Sverige sjunker ytterligare.

Jag hittade en avhandling som Annika Esscher gjort vid Uppsala Universitet som visade att kvinnor från låginkomstländer löpte större risk att avlida vid en förlossning i Sverige än svenskfödda kvinnor. Detta kunde delvis förklaras med den brist i kommunikationen som språkförbistringar skapade. I avhandlingen pekar därför Annika Esscher på vikten av att använda utbildade tolkar i vården så att man kan ställa korrekta diagnoser.

Jag tycker avhandlingen är oerhört viktig och den visar på ett konkret sätt hur vården kan bli bättre. Förhoppningsvis kan upptäckten av språkproblemen bidra till att kvinnor får en säkrare graviditet och förlossning. Dessutom torde det vara intressant information för hela vården att ta fasta på eftersom språkproblem inte bara försvårar diagnostisering av gravida/födande kvinnor utan förmodligen även andra typer av patienter också.

Förutom språkproblem så visade avhandlingen på fler faktorer som bidragit till att förlossningar fått en tragisk utgång. Här nämns dålig vård, att patienter inte går på mödravårdskontroller eller låter bli att följa sjukvårdens råd som några av de faktorer som har bidragit i olika utsträckning till att kvinnor avlidit i samband med förlossningar i Sverige.

Vill du ha fördjupad kunskap kring de faktorer som bidragit till mödradödlighet i Sverige så kan du läsa hela avhandlingen på Internet, den är skriven på engelska men i slutet av avhandlingen finns en sammanfattning på svenska. Du hittar den hos Uppsala Universitet och den heter: Maternal Mortality in Sweden: Classification, Country of Birth and Quality of Care och är skriven av Annika Esscher.

Därför dör kvinnor av att föda barn

Orsaker till mödradödlighetI Sverige är det väldigt sällsynt att kvinnor dör när de föder barn. Men på andra håll i världen är verkligheten en annan. I detta inlägg tänkte jag fokusera på varför.

Dålig mödravård

Regelbundna kontroller hos en barnmorska under graviditeten gör att man ofta kan upptäcka problem i god tid innan förlossningen. Det kan handla om hur barnet ligger i magen eller upptäcka infektioner så att man antingen kan försöka åtgärda problemen innan födseln eller tänka på dem när man planerar förlossningen.

Bristande förlossningsvård

Att föda barn utanför sjukhus är en risk, men många kvinnor i världen har inget val. Många har inte ens tillgång till utbildad barnmorska i samband med förlossningen utan får klara födseln själv eller tillsammans med familjen.

Enligt UNICEF står blödningar, infektioner, högt blodtryck och farliga aborter för 80% av alla fall av mödradödlighet.

Varför har då inte kvinnorna möjlighet att föda på sjukhus? Svaret varierar givetvis från fall till fall men detta är några av skälen:

För långt till sjukhus eller vårdcentral

Kan inte ta sig till sjukhus eller vårdcentral av olika anledningar, fordon kanske saknas eller så har man inte pengar att finansiera transporten.

De har inte råd med vård

Vården kan vara för dyr eller så har kvinnorna inte råd med transporten till sjukhus.

Komplikationer

Komplikationer under förlossningen kan vara livshotande. Här är några av de saker läkare kan hjälpa till med om det skulle uppstå livshotande komplikationer under förlossningen:

Blodtransfusioner
Kejsarsnitt
Blodstoppande läkemedel
Operation

Ovanstående hjälp kan tex behövas om barnet ligger fel i magen och inte kan födas fram vaginalt, om moderkakan ligger fel, lossnar eller inte kommer ut efter förlossningen och om livmodern brister.

På ett sjukhus är ofta hygienen mycket bättre än under en hemförlossning, vilket minskar risken för infektioner.

Tyvärr är det dock så att många sjukhus håller dålig standard och saknar tillräckligt med resurser för att rädda liv. Enligt Amnesty handlar det inte heller bara om resurser, utan också om det bemötande kvinnor möter i vården. I en del länder blir kvinnor otrevligt behandlade vilket får dem att avstå från att söka vård vilket i sin tur leder till större risk för kvinnornas liv när de väljer att föda hemma istället eller göra osäkra aborter.

Lagstiftning om aborter

Olagliga aborter är en av orsakerna till de höga siffrorna för mödradödligheten. På vissa håll i världen är abort olagligt vilket innebär att många kvinnor måste söka sig utanför det officiella sjukvårdssystemet för att få aborten utförd. Detta sätter dem i stor fara då de måste förlita sig på att den som utför aborten vet vad denne sysslar med. De hygieniska förhållandena brister dessutom ofta vid illegala aborter och därmed riskerar kvinnan att drabbas av allvarliga infektioner.

Övriga orsaker

Jag har redan nämnt fattigdom som en orsak till att många kvinnor inte har möjlighet att föda barn på sjukhus eller med stöd av en barnmorska. Men fattigdom gör också så att kvinnor inte har råd med mediciner som kan vara livsviktiga.

Andra orsaker till mödradödlighet i världen är tonårsgraviditeter och att kvinnorna bär på olika obehandlade sjukdomar som exempelvis HIV och att man inte har tillgång till preventivmedel så att man kan skydda sig från att bli gravid.

Slutsats

Sjukvården räddar liv! Genom mödrahälsovård där man följer kvinnan under graviditeten så kan man upptäcka komplikationer i tid och vid en sjukhusförlossning finns resurser att sätta in om läget blir akut. Så ser det i alla fall ut i Sverige och jag önskar att den tryggheten fanns för alla kvinnor världen över och det är något som är värt att sträva efter.

Sluta pressa kvinnor – välj dina ord

Välj dina ord när du pratar om graviditet och förlossningGraviditeter väcker känslor hos oss. Plötsligt vill främlingar komma fram och klappa på magen, människor som aldrig skulle drömma om att lägga sig i andra människors liv måste helt plötsligt komma med synpunkter, fakta och råd. Jag vet inte varför graviditeter lockar fram dessa sidor hos oss. Kanske är det för att vi påminns om livets mirakel, kanske är det för att det ska komma ett nytt liv, ett liv vi alla vill så väl och därför vill vi hjälpa till med våra erfarenheter och kunskaper så att det nya lilla livet får en så bra start på livet som möjligt.

För den som är gravid kan allt detta vara jobbigt och påfrestande även om de flesta bara menar väl. Men det finns en del saker jag tycker vi borde sluta upp med att säga av respekt för alla kvinnor som riskerar sina liv och sin hälsa med en graviditet och förlossning. Jag tänkte beta av dem en och en i detta inlägg!

Jag vill absolut inte skrämma upp någon med mina synpunkter. Så till alla som är oroliga för att föda barn vill jag bara säga att den svenska sjukvården är väldigt bra och säker. Endast cirka 4-5 kvinnor per 100 000 födda barn dör av en förlossning. Men det är för dessa kvinnor och för alla andra tusentals kvinnor i u-länder som inte har överlevt sina förlossningar som jag vill skriva detta inlägg. Så att vi tar kvinnohälsa och förlossningsvård på allvar och ständigt försöker underlätta och förbättra barnafödandet.

Sluta pressa kvinnor genom att säga:

Att föda barn är naturligt – Ofta sägs detta i samband med att man diskuterar eventuella bedövningar, hemförlossningar eller kejsarsnitt. Och ja, att föda barn är naturligt, precis som det är naturligt att vara förkyld, dö av cancer eller få stelkramp. Det finns en massa saker som är naturligt, men det hindrar oss inte från att vidta säkerhetsåtgärder som att vaccinera oss eller att gå till doktorn och få medicinsk hjälp för att bota sjukdomar.

På samma sätt anser jag att man ska betrakta graviditeter och förlossningar, det är naturligt, men förknippat med smärta och risker och ingen kvinna ska känna press att genomgå en förlossning utan bedövning eller utan sjukvård  av skälet att det är naturligt att föda barn.

Kvinnor ska själva i samråd med medicinskt kunniga välja hur de vill ha sin förlossning, ingen annan ska sätta press eller värdera dem utifrån hur de väljer att föda barn.

Att vara gravid är ingen sjukdom – Varianter på detta uttalande finns och dyker ofta upp när kvinnor får beröm för att de klarar att prestera på topp trots graviditet. Det kan också dyka upp när en kvinna sjukskriver sig på grund av graviditetskrämpor.

Då vill jag bara klargöra att nej, det är alldeles riktigt att en graviditet inte är någon sjukdom. Men man kan få sjukdomssymptom och till och med bli sjuk av en graviditet. Ryggsmärta, humörsvängningar, trötthet, lågt blodtryck och foglossning är några av alla de besvär som kan drabba gravida. Det finns också ett tillstånd som heter Hyperemesis gravidarium som kan drabba gravida och innebär att kvinnan är extremt illamående och kräks mycket. Drabbas man av detta kan man behöva vård på sjukhus för att inte bli uttorkad.

Alla är vi olika, en del kvinnor har lätta graviditeter och andra har besvärligare. Sen är vi också olika smärttåliga. Så är det när det gäller vanliga förkylningar och så är det när det gäller graviditeter. En del rycker på axlarna och tar förkylningen med jämnmod, andra mår väldigt dåligt av att vara sjuka. Det är samma sak när det gäller trötthet, vissa klarar av vardagen trots för lite sömn medan andra inte fungerar om de sovit dåligt. Vi är olika och jag tycker ordspråket ”Döm aldrig någon innan du gått en mil i hans mockasiner” är en utmärkt levnadsregel!

En kvinna som behöver sjukskriva sig under graviditeten ska inte känna sig sämre än andra och kvinnor som behöver bli sjukskrivna ska inte pressas att göra något de egentligen inte klarar.

Kvinnor är skapta för att föda barn – Uttalanden som dessa kommer återigen ofta upp när det diskuteras, rädsla, kejsarsnitt, hemförlossningar, bedövningar och rent generellt när man pratar om barnafödande.

Anledningen till att jag vänder mig mot denna typ av uttalanden är för att de signalerar att om kvinnan bara slappnar av och lyssnar på sin kropp så kommer förlossningen gå jättebra. Det är ett hån mot alla kvinnor som skadas och avlider till följd av förlossningar varje år.

Om kvinnor nu är skapta för att föda barn så undrar jag varför så många kvinnor får förlossningsskador och avlider i samband med förlossningen. Att i-länder där kvinnor föder på sjukhus har betydligt lägre mödradödlighet än u-länder måste ju ändå tyda på att förlossningar inte är särskilt riskfria och att kvinnokroppen inte klarar att själv reda ut komplikationer som uppstår under och efter förlossningen.

Signalen man skickar med denna typ av uttalande är att vi inte behöver satsa så mycket på förlossningsvård eftersom kvinnokroppen ändå klarar allting själv, något som statistiken tydligt visar inte är fallet eftersom kvinnor som föder på sjukhus överlever i större utsträckning än de som föder naturligt hemma .

Mödradödlighet

Om mödradödlighet i Sverige och världenIbland händer det som inte får hända, att mitt i livet tar allting slut, att mitt i den livgivande processen när ett barn föds så dör en mamma. I Sverige händer det inte så ofta tack och lov, men det är knappast någon hjälp för den mamma, det barn och den familj som ändå drabbas och blir en siffra i den årliga statistiken om mödradödlighet.

Tittar vi på mödradödlighet ur ett globalt perspektiv ser det desto dystrare ut. Barnafödande och aborter är i många länder fortfarande förknippat med stora risker, även om utvecklingen går åt rätt håll.

Förutom risken att dö riskerar kvinnor också att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av förlossningen och graviditeten. Barnadödligheten i världen är också hög, mycket högre än mödradödligheten som enligt UNICEF skördar ungefär 300 000 kvinnoliv om året medan cirka en miljon spädbarn dör inom sitt första levnadsdygn varje år.

Sverige är ett av de länder som enligt statistiken har lägst mödradödlighet i världen. Varje år dör ungefär 4-5 kvinnor per 100 000 levande födda barn i Sverige som en följd av graviditet, förlossning eller abort. Det finns dock undersökningar som tyder på att dödstalet kan vara högre eftersom dödsorsaken ibland blir felaktigt inrapporterad i statistiken.

Till de länder där mödradödligheten är som störst hör Sierra Leone, Tchad, Centralafrikanska Republiken och Somalia. I Sierra Leone dör till exempel ungefär 1100 kvinnor per 100 000 levande födda barn varje år och enligt UNICEF sker tre fjärdedelar av alla fall av mödradödlighet i just Afrikanska länder.

I denna blogg vill jag uppmärksamma riskerna med en graviditet och sätta ljus på vad både myndigheter, enskilda personer och organisationer kan göra för att minska riskerna med barnafödande. Det kommer också bli en hel del statistik, fakta och obehagliga sanningar vi inte kan blunda för. Hjälp mig sprida budskapet vidare så att inte fler kvinnor ska behöva sätta livet till i onödan, fler familjer splittras och barn behöva växa upp utan sina mammor.